Виховна робота в школі

Головна » Виховна робота в школі   

Система виховної роботи навчального закладу.

Наша школа є опорною з питань розвитку учнівського самоврядування, правового, художньо-естетичного вихонння, та має статус Школи сприяння здоров’ю.

Лідерство у  громадянському становленні  собистості,  дотриманні прав учасників навчально-виховного процесу  належить   учнівському  самоврядуванню.

Організація роботи Школи сприяння здоров'ю.

Методчина робота - основа реалізації цілей та завдань виховної системи школи.

Система контролю та регулювання виховного процесу.

Сім'я і школа - природні партнери у вихованні дітей.

 

Проектно-цільові програми:

Проектно-цільова програма  «Дитина – Патріот Батьківщина».

- Проектно-цільова програма з превентивного та правового виховання «Дитина – Суспільство Закон».

- Проектно-цільова програма «Дитина Суспільство Природа».

- Проектно-цільова програма  «Родина Школа Дитина».

- Проектно-цільова програма з морально-етичного виховання «Мораль Дитина Життя».

Наказ превентивні заходи 2022-2023 н.р 

План превентивні заходи 2022-2023 н.р.

Наказ про затвердження національно-патріотичного плану на 2022-2023 н.р